GRODNO – BOHATYROWICZE – NOWOGRÓDEK – WILNO –  KOWNO

Program zwiedzania

Dzień I    WARSZAWA - GRODNO
WARSZAWA  Spotkanie uczestników w umówionym miejscu - godz. 6.45 godz. 7.00 odjazd na trasę  Kraków – Białystok – Grodno, przejście graniczne Kuźnica –Bruzgi; odprawa paszportowo – celna.   Przyjazd do Grodna, spotkanie z przewodnikiem miejscowym; zwiedzanie miasta m.in.: kościół farny, Zamek Stary
i Nowy, miejsca związane z Elizą  Orzeszkową; dom, pomnik, cmentarz katolicki; romańska cerkiew na Kołoży. W trakcie zwiedzania – obiadokolacja w  centrum Grodna. Zakwaterowanie w hotelu w Grodnie; nocleg.

Dzień II    GRODNO – NOWOGRÓDEK – MIR – NIEŚWIEŻ - BARANOWICZE
GRODNO> Godz. 8:00 -  śniadanie, po posiłku ew. uzupełniające zwiedzanie Grodna; wyjazd na trasę:
BOHATYROWICZE – grób Jana i Cecyli, mogiła powstańców z 1863r.; spojrzenie na Niemen;
WASILISZKI – miejsce urodzenia Czesława Niemena; Dom-Muzeum Czesława Niemena; neogotyckie kościół pw. ś . Piotra i Pawła z ciekawym wnętrzem, miejsce chrztu Czesława Wydrzyckiego (Niemena)
NOWOGRÓDEK -  zwiedzanie – Muzeum A. Mickiewicza, Góra Zamkowa – kopiec A. Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich;  kościół  farny – miejsca  chrztu A. Mickiewicza i ślubu Władysława Jagiełły z Sońką Holszańską;
MIR – zabytkowy rynek;  zespół zamkowo – parkowy z  zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi, od 2000 roku wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO;
NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo-parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO  w 2005r. jako „rezydencja Radziwiłłów”, kościół  katolicki pw. Ciała Bożego fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, Brama Słucka, ratusz.
Obiadokolacja i zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma w Baranowiczach.

Dzień III    BARANOWICZE – BOLCIENIKI - WILNO
Godz.: 8:00 - śniadanie; po posiłku  wyjazd z Baranowicz, po drodze do Wilna zwiedzanie:
BARANOWICZE – objazd miasta, kościół katolicki , cerkiew z mozaikami z dawnego  soboru św. Aleksandra na Placu Saskim w Warszawie;
ZAOSIE – zrekonstruowany dwór Mickiewiczów w latach 90-tych XX wieku (dawny dwór został zniszczony przez działania wojenne w 1915r.); Muzeum Adama Mickiewicza. 
JEZIORO ŚWITEŹ – opiewane w młodzieńczych utworach A. Mickiewicza, recytacja wybranych utworów  poety;
NOWOGRÓDEK – uzupełniające zwiedzanie (jeśli będzie taka potrzeba)
BOLCIENIKI – d. majątek Puttkamerów   oraz  BIENIAKONIE – grób Maryli Wereszczakówny,
Przejście graniczne białorusko – litewskie: Bieniakonie – Soleczniki,  od[Rawa paszportowo-celna.
Przyjazd do Wilna,  spacer z przewodnikiem  po Starówce Wileńskiej. Obiadokolacja na mieście. Zakwaterowanie  w hotelu; nocleg.

DZIEŃ IV:     WILNO
Godz. 8.00 - śniadanie, godz  9.00 zwiedzanie WILNA, m.in. cmentarza na Rossie, Ostrej Bramy oraz kościoła Św. Teresy, cerkwi Św. Ducha, klasztoru Bazylianów ( tam więziony był Adam Mickiewicz), Uniwersytetu Wileńskiego z kościołem św. św.  Janów; style architektoniczne występujące w Wilnie, ze zwróceniem uwagi na piękno baroku wileńskiego; miejsca związane z Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Czesławem Miłoszem, Stanisławem Moniuszką, i in.
Obiadokolacja na terenie centrum miasta. . Wieczorne warsztaty literackie na Starym Mieście m.in. wspólna inscenizacja fragmentów Dziadów w miejscach faktycznych wydarzeń.

DZIEŃ V:     WILNO – TROKI
Godz. 8.00 - śniadanie, godz. 9.00 c.d. zwiedzania Wilna: kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu, katedra;  Zamek Władców (tak mógł wyglądać Zamek zbudowany w XVI wieku przez Zygmunta Augusta) , Muzeum Adama Mickiewicza, kościół św. Anny; wyjazd do Trok z pokazaniem podczas przejazdu:  m.in. budynków  parlamentu litewskiego, wieży telewizyjne z opowiedzeniem najnowszej historii Wilna i Litwy.    
TROKI – spacer z pokazaniem zamku gotyckiego na wyspie; Muzeum Historii Karaimów, obiadokolacja  z specjałami kuchni karaimskiej, bardzo smacznymi kibinami (specjalne pierogi). Powrót do Wilna; wieczorny spacer po Zarzeczu, dzielnicy nazywanej REPUBLIKĄ ZARZECKĄ.  Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień VI
WILNO > Godz.: 8:00 - śniadanie, po posiłku  wyjazd do KOWNA – spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz spacer z pokazaniem:  zamku kowieńskiego, kościoła św. Jerzego, seminarium duchowne, ratusza, Placu Ratuszowego, spojrzenie na Niemen, Dom Perkuna, katedra św. Piotra i Pawła , ul. Wileńska; ze zwróceniem uwagi na miejsca związane z Adamem Mickiewiczem. 
POŻAJŚCIE – zespół klasztorny pokamedulski, ufundowany przez kanclerza wielkiego księstwa litewskiego – Krzysztofa Zygmunta Paca;
Wyjazd z Kowna – przejście graniczne Kalwaria-Budzisko;  obiad w Augustowie. Godz.: 24.00 – 01.00  – planowany powrót.


TERMIN:    

Cena zawiera:
* 5 noclegów – wg programu
* wyżywienie – dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w dniu pierwszym do obiadu w dniu kończącym imprezę
* opłaty ekologiczne i drogowe (graniczne) białoruskie i litewskie, opłaty parkingowe;
* obsługę pilota na całej trasie 
* ubezpieczenie NNW i KL (PL-BY-LT- 3 oddzielne polisy) z sumą gwarancyjną 10 tys.EUR/os.

Cena nie zawiera:
* opłaty za  wizę białoruską  70 PLN
* biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i obsługi przewodników miejscowych (w zależności od wielkości  grupy  35 – 45 EUR 

BIAŁORUŚ - dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:
paszport ważny min. 3 miesiące od daty zakończenia wycieczki,
1 kolorowe aktualne zdjęcie,
wypełniony wniosek wizowy
Dokumenty należy złożyć najpóźniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem wycieczki

ZAPRASZAMY !!!

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i daj się zabrać na wyprawy dalekie i bliskie.

PTTK Oddział Mazowsze

ul. Senatorska 11; 00-075 Warszawa

tel.: (22) 629 39 47, 627 13 38

fax: (22) 627 13 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Otwarte od poniedziałku do piątku
       w godzinach 10.00-18.00