UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW PTTK
Jeśli  jesteś  członkiem  PTTK  i  posiadasz  ważną  legitymację członkowską  z  opłaconą  aktualną  składką  członkowską - to niezależnie  od  wieku  jesteś  ubezpieczony  od następstw  nieszczęśliwych  wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia i ratownictwa za granicą. Ubezpieczycielem jest AXA TUiR S.A. (Umowa ubezpieczeniowa nr 5834-02.964.413 ważna do 31.03.2018 r.*).
Ubezpieczenie  obejmuje  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  powstałych  na terytorium całego  świata w  wariancie  obejmującym pełny  czas  ochrony ubezpieczeniowej (24 godziny), w szczególności w życiu prywatnym oraz:
1) podczas  uczestnictwa  w  imprezach  PTTK  w  okresie  objętym  ochroną  ubezpieczeniową, za  które  uznaje  się  wszystkie  imprezy  organizowane  lub współorganizowane  przez  struktury   organizacyjne   PTTK,   których   wykaz   jest   dostępny  na  każde  żądanie  AXA.  Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.
2) podczas pobytu w obiektach PTTK będących w użytkowaniu lub własnością PTTK w związku  z  realizacją  zadań  statutowych  lub  z  tytułu  korzystania  z  noclegu  albo atrakcji turystycznych,
3) podczas zdobywania odznak turystycznych PTTK,
4) podczas  indywidualnego  (organizowanego  samodzielnie  oraz  poza  strukturami  PTTK) uprawiania turystyki.  W  zakresie  ubezpieczenia  kosztów  leczenia  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej, ochrona obejmuje:
1) koszty leczenia
2) koszty  transportu  do  miejsca  zamieszkania  lub  placówki  medycznej    na  terenie  RP 
lub kraju rezydencji,
3) koszty transportu zwłok  do miejsca pochówku na terenie RP lub kraju rezydencji,
4) koszty  związane  z  organizowaniem  i  świadczeniem  natychmiastowej  pomocy assistance
PAMIĘTAJ:  W  ramach  umowy  ubezpieczenia AXA TUiR   S.A.   udziela   ochrony ubezpieczeniowej  w  zakresie:  śmierci ubezpieczonego  (suma  ubezpieczenia  12.500 PLN),
trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (s.u.  23.000  PLN),
wystąpienia  zawału  serca  lub  udaru  mózgu (s.u. 8.000  PLN), zwrotu kosztów  nabycia  protez  i  środków  pomocniczych   (s.u. 3.000  PLN), zwrotu  kosztów  operacji  kosmetycznych   (s.u.   3.000  PLN), zwrotu  kosztów  ratownictwa (s.u.  5.000 EUR), zwrotu kosztów leczenia podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (s.u. 5.000 PLN).
*  Uwaga!  Upewnij  się  w  swoim  oddziale  czy  jesteś nadal ubezpieczony na kolejne lata!
Jeżeli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi:
1. Niezwłocznie skorzystaj z pomocy lekarza.
2. Wypełniaj zalecenia lekarskie.
3. Na ile jest to możliwe postępuj tak, aby minimalizować następstwa wypadku.
4. Zgłoś szkodę AXA TUiR S.A. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na  adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  bezpośrednio  na  adres:  Departament  Obsługi Klientów Wydział Spraw Klientów AXA Polska, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
5. AXA  potwierdzi  przyjęcie  zgłoszenia  szkody  nie  później  niż  w  terminie  7  dni
roboczych i przekaże Ubezpieczonemu bądź osobie uprawnionej informacje o nadanym numerze szkody oraz o brakujących dokumentach niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń.
6. Zasady obsługi grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie rozpatrywania roszczeń i wypłaty  świadczeń ,  formularze  i  zgłoszenia  dostępne  są  na  stronie  internetowej pttp://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia/
W razie zajścia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP -
związanego  z  ubezpieczeniem  kosztów  leczenia  i  assistance  podczas  podróży zagranicznej
– Ubezpieczony zobowiązany jest do postępowania zgodnie z poniższymi postanowieniami:
a) przed  podjęciem  jakichkolwiek  działań  we  własnym  zakresie  bezwzględnie  i niezwłocznie zgłosić  telefonicznie prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego  -
INTER PARTNER ASSISTANCE POLSK
A S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. (022) + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82.
Centrum Alarmowe czynne 7 dni w tygodniu 24 h.
b) dokładnie wyjaśnić pracownikowi Centrum Alarmowego okoliczności, w jakich Ubezpieczony  się  znajduje,  jakiej  pomocy  potrzebuje  oraz  podać  niezbędne informacje  o  ubezpieczeniu  (numer  umowy  generalnej,  imię  i  nazwisko Ubezpieczonego, numer kontaktowy),
c) umożliwić  lekarzom  Centrum  Alarmowego  dostęp  do  wszystkich  informacji medycznych,
d) stosować  się  do  zaleceń  Centrum  Alarmowego,  udzielając  informacji  i niezbędnych pełnomocnictw , kontakt  z  Centrum  Alarmowym  i  uzyskanie  gwarancji  pokrycia  kosztów  leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, a także kosztów transportu medycznego i transportu zwłok są warunkiem przyjęcia odpowiedzialności Towarzystwa.

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i daj się zabrać na wyprawy dalekie i bliskie.

PTTK Oddział Mazowsze

ul. Senatorska 11; 00-075 Warszawa

tel.: (22) 629 39 47, 627 13 38

fax: (22) 627 13 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.