home


english

Usługi

przewodnicy

noclegi

transport

Dla szkół

O nas

informacje dla zarejestrowanych użytkowników: 
login 
 

hasło  

wejdź

PTTK

wczoraj i dziś

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało w 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906) i jest spadkobiercą tradycji, dorobku ideowego oraz majątku obu tych Towarzystw. Działa na podstawie własnego Statutu i posiada osobowość prawną.

Towarzystwo zrzesza osoby uprawiające różnorodne formy turystyki i krajoznawstwa, otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych jego celami - niezależnie od wieku, przekonań, światopoglądu.

PTTK stwarza warunki, ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą. Reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa. Rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Organizuje rajdy, złazy, rejsy, spływy i inne imprezy. Tworzy i upowszechnia system odznak służących rozwojowi kultury fizycznej i kultury wędrowania.

PTTK popularyzuje dorobek Polski wśród turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom polskim wyjeżdżającym za granice poznanie walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów. PTTK opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności społecznej swych członków oraz kadrze funkcyjnej i programowej skupionej w oddziałach, kołach, klubach i komisjach społecznych PTTK.

obiekty noclegowe

PTTK jest właścicielem ponad 200 obiektów turystycznych, dla 20 000 gości, takich jak: hotele, domy turysty, schroniska górskie, stanice i ośrodki wodne, campingi, zajazdy, pola namiotowe
 

lista obiektów

szlaki turystyczne

PTTK wyznacza, znakuje i konserwuje szlaki turystyczne. Prawie 50 000 km szlaków wskazuje drogę turystom pieszym, rowerowym, wodnym, konnym ...

PTTK opiekuje się również trans-europejskimi szlakami E-3, E-8, E-9, E-11, R-I (na terenie Polski)
 

lista szlaków

oddziały
PTTK zrzesza ok. 100 000 członków w 419 oddziałach na terenie całego kraju.
 
lista oddziałów

CiekawostkiWydawnictwa

Dla Ciebie

PTTK

copyright © PTTK.com.pl