home


english

Usługi

przewodnicy

noclegi

transport

Dla szkół

O nas

informacje dla zarejestrowanych użytkowników: 
login 
 

hasło  

wejdź

UBEZPIECZENIE

Wszyscy klienci korzystający z ofert PTTK.com.PL objęci są pakietem ubezpieczeniowym WARTA KL i NNW

PAKIET UBEZPIECZENIOWY "WARTA" 

1. Koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków

• Suma gwarancyjna kosztów leczenia w równowartości złotych:
- 10.000 USD leczenie szpitalne
- 700 USD leczenie ambulatoryjne i zakup leków
- 80 USD/1 dzień koszty pobytu osoby towarzyszącej/

• Suma ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi:
- 3.000 PLN za 100% uszczerbek na zdrowiu
- 1.500 PLN świadczenie z ty
tułu śmierci 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia przez osoby, na rzecz których zawarto umowę w okresie podróży i pobytu za granicą, jest voucher wystawiony przez Organizatora lub Agenta wraz z "potwierdzeniem ubezpieczenia" WARTY w formie naklejki na odwrocie oryginału vouchera, zawierającej identyfikację ubezpieczonego i telefon do 24 godzinnego serwisu assistance.

Odpowiedzialność WARTY dla imprez z dojazdem własnym klienta rozpoczyna się 48 godzin przed datą rozpoczęcia imprezy wskazaną w dokumencie wyjazdowym (voucherze), po przekroczeniu granicy. Odpowiedzialność WARTY kończy się 48 godzin po wskazanym w tym dokumencie terminie zakończenia imprezy, a w przypadku wcześniejszego zakończenia imprezy - 48 godzin po tym terminie.

Pozostałe warunki przedstawione są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia WARTA TRAVEL, które zostaną wręczone klientowi wraz z dokumentami na wyjazd.

CiekawostkiWydawnictwa

Dla Ciebie

PTTK

copyright © PTTK.com.pl